រូបភាពបង្ហាញការសំដែងរឿង Tokyo Ghoul លើឆាកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅទីក្រុងតូក្យូ មានការសំដែងលើឆាករឿង Tokyo Ghoul ដែលមានឈ្មោះថា៖ “Aruiwa, Chōetsu-teki Bishokugaku o Meguru Meizō-roku” នៅក្នុងមហោស្រប​ THEATER។ នៅក្នុងនោះដែរ អ្នកយកពត៍មានរបស់វិបសាយ Anime Now! បានថតឈុតឆាកការសំដែងជាច្រើន ហើយបានបង្ហាះរូបភាពចំនួន 10 ដែលគេគិតថាជារូបល្អបំផុតអោយអ្នកអានទាំងអស់គ្នាបានឃើញ។

រូបភាពទាំងអស់នៅខាងក្រោមនេះ ៖

ការសំដែងលើឆាកនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរោងមហោស្រប THEATER ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 នៅទីក្រុងតូក្យូ រួចបន្តសំដែងនៅរោងមហោស្រប Theater Drama City នៅថ្ងៃទី 8 និងទី 9 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 នៅទីក្រុងអូសាកាផងដែរ។

ប្រភព៖ Anime Now កែសំរួលដោយ៖ រី

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://khmeranime.com/%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96%e1%9e%94%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%a0%e1%9e%b6%e1%9e%89%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%9f%e1%9f%86%e1%9e%8a%e1%9f%82%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bf
Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *