រូបភាពបង្ហាញការសំដែងរឿង Tokyo Ghoul លើឆាកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅទីក្រុងតូក្យូ មានការសំដែងលើឆាករឿង Tokyo Ghoul ដែលមានឈ្មោះថា៖ “Aruiwa, Chōetsu-teki Bishokugaku o Meguru Meizō-roku” នៅក្នុងមហោស្រប​ THEATER។ នៅក្នុងនោះដែរ អ្នកយកពត៍មានរបស់វិបសាយ Anime Now! បានថតឈុតឆាកការសំដែងជាច្រើន ហើយបានបង្ហាះរូបភាពចំនួន 10 ដែលគេគិតថាជារូបល្អបំផុតអោយអ្នកអានទាំងអស់គ្នាបានឃើញ។

រូបភាពទាំងអស់នៅខាងក្រោមនេះ ៖

ការសំដែងលើឆាកនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរោងមហោស្រប THEATER ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 នៅទីក្រុងតូក្យូ រួចបន្តសំដែងនៅរោងមហោស្រប Theater Drama City នៅថ្ងៃទី 8 និងទី 9 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 នៅទីក្រុងអូសាកាផងដែរ។

ប្រភព៖ Anime Now កែសំរួលដោយ៖ រី

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *