រឿង My Hero Academia​ វគ្គ៣

Izuku បានសុបិនចង់ធ្វើជាវីរបុរសយូរណាស់មកហើយ ដែលជាគោលដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែវាជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងចំពោះក្មេងដែលគ្មានអំណាច។ នេះជាការពិតព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជន 80% មានpower “quirk” ដែលជាអ្វីដែលIzuku គ្មានទាំងស្រុង។ ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការបញ្ឈប់គាត់ពីការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាវីរៈបុរសដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងពិភពលោក។

My Hero Academia TV ត្រូវបានដឹកនាំដោយ Kenji Nagasaki និង featured animation ដោយ BONES ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃសៅរ៍) រឿង My Hero Academia​ វគ្គ៣ នឹងចាក់ផ្សាយនៅជប៉ុននៅលើទូរទស្សន៍ Yomiuri និង Nippon។

 

សូមមើល Trailer ខាងក្រោម:

 

source: crunchyroll

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://khmeranime.com/%e1%9e%9a%e1%9e%bf%e1%9e%84-my-hero-academia%e2%80%8b-%e1%9e%9c%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9f%a3
Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *