រឿងAnimeថ្មីៗដែលត្រូវចេញនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ

​មួយចំនួននៃប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងក្មេង ទាំង​ពេញវ័យ ចូលចិត្តមើល រឿង Anime ភាគច្រើនគេហៅថា OTAKU។
រឿនAnimeដែលត្រូវចេញនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានដូចជា:
– Hina Logi: from Luck & Logic (TV)​:
 
Liones Yelistratovaគឺជាព្រះនាងរឿងឆោតល្ងង់របស់ប្រជាជាតិតូចមួយដែលបានទៅចូល ALCA ក្នុងហុកកៃដូដែលជាស្ថាប័នអប់រំដែលបានឧទ្ទិសដល់ការបង្រៀនដែលគាំទ្រ Logicalists សន្តិភាពពិភពលោក។ Liones​​ចូលទៅក្នុងថ្នាក់របស់ S, និងជួបមិត្តរួមថ្នាក់តែមួយជាច្រើនរួមទាំង Logicalist Nina Alexandrovena ។

ថ្ងៃចេញ: 2017-07-01

Source: https://myanimelist.net/anime/34834/Hina_Logi__From_Luck___Logic
 
Knight’s & Magic (TV):
រឿននេះនិយាយអំពី Hardcore Otaku ដែរស្លាប់ហើយចាប់ជាតិនៅភពថ្មីដើតួជា​Ernesti Echevarria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ថ្ងៃចេញ: 2017-07-02
Source: https://myanimelist.net/anime/34104/Knights___Magic
 
-Battle Girl High School

ថ្ងៃចេញ: 2017-07-02
Source: https://myanimelist.net/anime/33184/Battle_Girl_High_School__Battle_Girl_Project?q=battle%20girl%20hi
 
– Isekai Shokudou
ថ្ងៃចេញ: 2017-07-04
Source: https://myanimelist.net/anime/34012/Isekai_Shokudou
 
– Saiyuuki Reload Blast
 ថ្ងៃចេញ: 2017-07-05
Source: https://myanimelist.net/anime/33726/Saiyuuki_Reload_Blast
 

–  Isekai wa Smartphone to Tomo ni.

 ថ្ងៃចេញ: 2017-07-11
Source: https://myanimelist.net/anime/35203/Isekai_wa_Smartphone_to_Tomo_ni

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://khmeranime.com/%e1%9e%9a%e1%9e%bf%e1%9e%84anime%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%8a%e1%9f%82%e1%9e%9b%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%85%e1%9f%81%e1%9e%89%e1%9e%93%e1%9f%85
Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *