សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់នឹងចេញ Manga ដំបូងរបស់ខ្លួន


​     ក្រុមហ៊ុនmanga Comico បានប្រកាសថាគេនឹងបង្ហាញស្នាដៃដំបូងរបស់​សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់​ឈ្មោះ Kishiwo​ ដែលជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតប្រជែង manga ឆ្នាំ 2016​ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់និស្សិត​ (2016 National Student Championship manga contest)។
mangaនេះមានឈ្មោះថា Distance Without a Name​ ឬ​ Namae no Nai Kyouri​ ដែលជារឿងមនោសញ្ចេតនារវាងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Mizuno Shihluki ដែលមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុងរឿង​ស្នេហាមានវ័យ 30 ឆ្នាំនិងក្មេងប្រុសជំទម្នាក់ឈ្មោះKoumi Enoki

រឿង​នេះនឹងចាប់ផ្តើមចេញ​នៅថ្ងៃទី 21 ខែមីនាខាងមុខនេះ។

  

source: goboiano

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://khmeranime.com/%e1%9e%9f%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%91%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%90%e1%9e%99%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%93%e1%9e%b7
Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *