ហាងលក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឈ្មោះ Dospara យុទ្ធនាការចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តស្តង់ VR App​​ ដែរមាន Feature របស់ Rem បានបើកដំណើរការសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android នៅថ្ងៃសុក្រ​។ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ហាង Dospara PC Parts  បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រថា “Life in an Alternate World With Rem in VR” កម្មវិធីស្មាតហ្វូនបច្ចុប្បន្នមានការធ្វើតេស្តស្តង់នៅក្នុងហាង Dospara និងហាងផ្សេងៗចំនួន ២២​​ ​​​នៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុន។ ស្តង់នេះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សធ្វើតេស្តកម្មវិធី VR។ យុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃសុក្រ។           គេហទំព័រផ្លូវការសម្រាប់កម្មវិធីនេះបានរាយថាកំណែថ្មីនៃកម្មវិធីនេះមាន​ Feature​ របស់ Emilia នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។ កំណែ Emilia នឹងមានការដំឡើងពីរប្រភេទដូចគ្នា​